سلام

من دکتر معصومه حسنی هستم.

یک مادر و پزشک متخصص کودکان، نوزادان و نوجوانان.

 

سابقه تحصیلی:

 • متخصص بیماری های نوزادان ، کودکان و طب نوجوانان
 • بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران
 • پزشکی عمومی؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران

 

سابقه فعالیت در مراکز درمانی:

 • بیمارستان بهرامی تهران
 • بیمارستان حضرت قائم فیروزآباد
 • بیمارستان امام صادق دلیجان
 • بیمارستان امام خمینی محلات

سابقه فعالیت های اجرایی:

 • رزیدنت ارشد بیمارستان بهرامی؛ سال ۱۳۹۶
 • پژوهشگر مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد (Evidence Based Medicine)؛ پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲
 • عضو شورای مرکزی کمیته پژوهشی دانشجویی به عنوان مسئول واحد آموزش، بهمن ۱۳۸۵ الی اسفند ۱۳۸۶
 • عضو کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰
 • عضو کمیته علمی دهمین کنگره سالیانه پژوهشی  دانشجویان علوم پزشکی کشور و سومین کنگره بینالمللی دانشجویان علوم پزشکی (SICOBAIR 2009) به عنوان مسئول تیم کارگاهها 
 • عضو گروه مشاوره پروپوزال و شورای پژوهشی کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸
 • مسئول تیم آموزش گروه Evidence Based Medicine :Educational Development Center ) EDC ) – کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

مقاله:

 • Hassani M, Gorouhi F, Babakoohi S, Moghadam-Kia S, Firooz A. Treatment of female pattern hair loss. Skinmed. 2012;10(4).

 

 

کتاب:

 • Firooz A, Hassani M, Babakoohi S, Gorouhi F. Treatment of Female Androgenetic Alopecia. In: Maibach H, Gorouhi F (editors). Evidence Based Dermatology. 2nd edition. PMPH-USA, Shelton, 2011:301-310.
 • تفکر نقاد؛ ریچارد پاول، لیندا الدر. اکبر سلطانی و مریم آقازاده (مترجم)، سارا پورسعادتی و معصومه حسنی (ویراستار). ( ۱۳۹۲) . تهران : انتشارات شهرتاش.

 

شرکت در همایشهای خارجی یا داخلی:

به عنوان داور:

 • کنگره سراسری دانشجویی “ایدههای نو در عرصه سلامت”، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ۲۲ اسفند ۱۳۸۷

 

به عنوان نویسنده یا ارائه دهنده مقاله:

 • Firooz A, Hasani M, Gorouhi F, Babakoohi S, Moghadam-Kia S. Treatment of female pattern hair loss: A systematic review of randomized controlled trials. 19th Congress of the European Academy of Dematology & Venereology. 6-10 October 2010, Gothenburg, Sweden

 

 • دهمین کنگره سالیانه پژوهشی  دانشجویان علوم پزشکی کشور و سومین کنگره بینالمللی دانشجویان علوم پزشکی (SICOBAIR 2009)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۳۰ اردیبهشت – ۱خرداد  ۱۳۸۸(سخنرانی):

 Non-Surgical interventions for androgenetic alopecia in women; A systematic review   

 • اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، ۶ و۷ دی ۱۳۸۵(سخنرانی): اثر مصرف شکلات بر روی حافظه کوتاه مدت. 

 

سابقه تدریس در کارگاه های مرتبط با روش تحقیق و Evidence Based Medicine:

 • “کارگاه های تفکر نقاد دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران” به عنوان Facilitator؛ مهر ۱۳۹۱
 • “سخنرانی علمی Reflection in medical education”؛ پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۸ دی ۱۳۹۱
 • “سخنرانی علمی Clinical expertise: Intuition & metacognition”؛ پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۶ بهمن ۹۱
 • تدوین برنامه آموزش مداوم اینترنتی برای دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ آذر ماه ۹۱
 • ارائه ژورنال کلاب جهت ایدهپردازی پروژههای تحقیقاتی مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد (Evidence Based Medicine)؛ پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • “دوره فشرده Research در پزشکی: Systematic Review, RCT”، دانشگاه علوم پزشکی تهران – مرکز تحقیقات جراحیهای کم تهاجمی، ۱۳-۲۲ مهر ۱۳۹۰
 • “Information management”، دهمین کنگره سالیانه پژوهشی  دانشجویان علوم پزشکی کشور و سومین کنگره بینالمللی دانشجویان علوم پزشکی (SICOBAIR 2009)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۳۰ اردیبهشت – ۱خرداد ۱۳۸۸
 • “کارگاه کشوری پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM)”، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ۲۳ اسفند ۱۳۸۷ 
 • “اصول مقالهنویسی”، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۲۵ مهر ۱۳۸۷
 • “مطالعات مروری سیستماتیک”، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی –  مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری، ۲۲- ۲۴ خرداد ۱۳۸۷
 • “سی و ششمین دوره کارگاه اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی”، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۲- ۶ اردیبهشت ۱۳۸۷
 • “اصول طراحی و آنالیز پرسشنامه”، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۴و۱۵ آذر ۱۳۸۶
 • “روشهای جستجو در PubMed”، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۲۶ آبان ۱۳۸۶
 • “سی و پنجمین دوره کارگاه اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی”، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۹- ۱۳ آبان ۱۳۸۶
 • “آشنایی بامطالعات مرور سیستماتیک و نحوه اجرای آنها”، هشتمین کنگره سالیانه پژوهشی  دانشجویان علوم پزشکی کشور و نخستین کنگره بینالمللی دانشجویان علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ۲- ۴ خرداد ۱۳۸۶ 
 • “سی و چهارمین دوره کارگاه اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی”، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۲۴- ۲۸ فروردین ۱۳۸۶
 • ” استراتژیهای جستجوی موثر در OVID”، اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، ۶ و۷ دی ۱۳۸۵
 • “سی و سومین دوره کارگاه اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی”، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۲- ۱۷ آبان ۱۳۸۵